Právníci

Advokáti JUDr. Ivo Beránek a JUDr. Ilona Beránková působí v Lovosicích od roku 2007. V rámci advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha kooperují s dalšími advokáty a advokátními koncipienty.

JUDr. Ivo Beránek, advokát

JUDr. Ivo Beránek se specializuje na zastupování v obchodních sporech. Má bohaté zkušenosti s komplexním právním poradenstvím pro středně velké a velké obchodní společnosti podnikající v oboru stavebnictví a strojírenství. V rámci sdružení advokátů s názvem „Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha“ vede spolu se svými dvěma společníky právní tým devíti advokátů a dvou advokátních koncipientů.

Ivo Beránek

Vzdělání
v roce 2007 složil advokátní zkoušku s prospěchovým stupněm výtečně,
2007- studijní stáž na Central European University, Budapest, zaměřená na právo EU a mezinárodní obchodní právo,
v roce 2006 složil rigorózní zkoušku a získal akademický titul JUDr.,
1998 - 2003 - magisterské studium práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Praze.
Praxe
od roku 2012 působí ve sdružení advokátů s názvem „Advokátní kancelář Benešová Beránek Blaha“,
od srpna 2007 působil jako samostatný advokát,
od roku 2005 do roku 2007 pracoval jako advokátní koncipient v přední české advokátní kanceláři Císař, Češka, Smutný a spol.,
od roku 2003 do roku 2005 působil jako právník Statutárního města Ústí nad Labem.
Zaměření
korporátní právo (fúze, akvizice, zakládání společností, právní podpora činnosti jednotlivých orgánů společností, právní postavení orgánů společnosti, vztahy mezi společníky či akcionáři obchodních společností, due diligence apod.),
obchodní spory (zastupování před obecnými i rozhodčími soudy),
smluvní právo v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů,
insolvenční právo,
komunální právo a správní právo,
horní právo.
Pracovní jazyky
čeština,
angličtina.

JUDr. Ilona Beránková, advokátka

JUDr. Ilona Beránková vykonává v Lovosicích od roku 2007 generální právní praxi. Právní podporu převážně poskytuje stálé klientele, přičemž vyřizuje i jednorázové právní případy.

Ilona Beránková

Vzdělání
2012 - rigorózní zkouška na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, udělen titul JUDr.,
2011 - advokátní zkouška,
2002 - 2007 - magisterské studium práva na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, jeden semestr studia na Právnické fakultě Universität des Saarlandes v Německu.
Praxe
2011 - samostatná advokátka,
2008 - advokátní koncipientka v advokátní kanceláři JUDr. Ivo Beránka,
2007 - podniková právnička společností CHEMOPETROL, a.s. a UNIPETROL RPA, s.r.o.,
2006 - studijní praxe v advokátní kanceláři JUDr. Richarda Malečka.
Zaměření
korporátní právo,
smluvní právo v rámci občanskoprávních a obchodněprávních vztahů,
občanskoprávní spory,
insolvenční právo,
bytové právo,
pracovní právo,
rodinné právo,
trestní právo.
Pracovní jazyky
čeština,
němčina.