Advokátní kancelář Lovosice

Jsme advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby se sídlem v Lovosicích a v Praze. Náš tým tvoří specialisté na občanské, obchodní, insolvenční, rodinné, pracovní, správní, ústavní a trestní právo kladoucí důraz na vysokou kvalitu právní pomoci a spokojenost klientů. Při své práci úzce spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci a daňovými poradci.

Právníci

Advokáti JUDr. Ivo Beránek a JUDr. Ilona Beránková působí v Lovosicích od roku 2007. V roce 2011 lovosický právní tým rozšířila Mgr. et Bc. Kateřina Kudrnová.

Poskytované právní služby

Advokátní kancelář je zaměřena na poskytování komplexních právních služeb ze všech oblastí práva. Tyto služby spočívají v zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, v poskytování právního poradenství, v sepisování smluv a jiných listin a v dalších formách právní pomoci.

Odměna za právní služby

Cena právní služby poskytované klientovi se určuje po dohodě s klientem a respektuje pravidla stanovená v zákoně o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána více způsoby.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si sjednejte schůzku na telefonním čísle +420 728 255 584.

Otevírací doba
Út 14.00 – 18.00 hod.
Pá 9.00 – 12.00 hod.
V případě potřeby je možno schůzku sjednat i mimo otevírací dobu.
Pobočka Lovosice
Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice
Telefon: +420 414 120 030,
Mobil: +420 728 255 584,
E-mail: berankova zavináč ak pomlčka beranek tečka cz
Pobočka Praha
Sokolovská 47/73,186 00 Praha 8,
Telefon: +420 222 318 858,
Mobil: +420 723 242 134,
E-mail: beranek zavináč akbbb tečka cz