Advokátní kancelář Lovosice

Jsme advokátní kancelář poskytující komplexní právní služby v Lovosicích a v Praze. Náš tým tvoří specialisté na občanské, obchodní, insolvenční, rodinné, pracovní, správní, ústavní a trestní právo kladoucí důraz na vysokou kvalitu právní pomoci a spokojenost klientů. Na základě dlouholetých zkušeností nabízíme efektivní právní služby pro fyzické a právnické osoby, včetně obcí, spolků a společenství vlastníků. Při své práci úzce spolupracujeme s notáři, exekutory, soudními znalci a daňovými poradci.

Právníci

Advokáti JUDr. Ivo Beránek a JUDr. Ilona Beránková působí v Lovosicích od roku 2007. V rámci advokátní kanceláře Benešová Beránek Blaha kooperují s dalšími advokáty a advokátními koncipienty.

Poskytované právní služby

Advokátní kancelář je zaměřena na poskytování komplexních právních služeb ze všech oblastí práva. Tyto služby spočívají v zastupování v řízeních před soudy a jinými orgány, v poskytování právního poradenství, v sepisování smluv a jiných listin a v dalších formách právní pomoci.

Odměna za právní služby

Cena právní služby poskytované klientovi se určuje po dohodě s klientem a respektuje pravidla stanovená v zákoně o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána více způsoby.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím kontaktního formuláře nebo si sjednejte schůzku na telefonním čísle +420 728 255 584.

Otevírací doba
Pondělí až pátek po předchozím objednání
Kancelář Lovosice
Osvoboditelů 1228/30, 410 02 Lovosice
Mobil: +420 728 255 584
Kancelář Praha
Sokolovská 47/73,186 00 Praha 8
Telefon: +420 222 318 858
Mobil: +420 723 242 134