Odměna za právní služby

Cena právní služby poskytované klientovi se určuje po dohodě s klientem a respektuje pravidla stanovená v zákoně o advokacii (zákon č. 85/1996 Sb.) a advokátním tarifu (vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb.). Podle odborné a časové náročnosti, potřeby použití cizího jazyka nebo cizího právního řádu při poskytování právní služby může být odměna sjednána více způsoby.

Časová odměna

  • Odměna počítaná za každou započatou čtvrthodinu poskytování právních služeb.
  • Hodinová sazba se dle povahy věci pohybuje v rozmezí 1.500 až 3.000 Kč.
  • Klient je vždy informován o předpokládané časové náročnosti poskytované právní služby.

Úkonová odměna

  • Odměna je stanovená podle počtu úkonů právní služby, které budou v konkrétní věci učiněny.
  • Fixní částka za 1 úkon je dle povahy věci přímo stanovena advokátním tarifem.

Paušální odměna

  • Tento způsob sjednání odměny za poskytování právní služby je vhodný zejména pro delší a užší spolupráci advokáta a klienta.
  • Výše odměny je stanovena určitou měsíční částkou.
  • Částka představuje odměnu za právní služby v určitém maximálním objemu poskytnuté klientovi.

Pevně stanovená odměna

  • Smluvní odměna, za kterou advokátní kancelář nabízí komplexní vyřízení určitých případů.

Odměna ve formě success fee

  • Odměna sjednaná s klientem procentem z přisouzené částky.